XXXI rocznica Przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela

W dniach 21 – 22 września w białostockiej katedrze uroczyście świętowano XXXI rocznicę przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Tymoteusz Metropolita Bostry z Patriarchatu Jerozolimy. Asystowali mu Ich Ekscelencje:  Gabriel Metropolita Łowecki, Michał Biskup Konstantyński, Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, Grzegorz Arcybiskup Bielski, Paisjusz Arcybiskup Przemyski i Gorlicki, Atanazy Biskup Łódzki i Poznański, Andrzej Biskup Supraski.

Podczas świątecznych uroczystości obecne były również przełożone żeńskich klasztorów w Zwierkach i Wojnowie: m. Anastazja i m. Agnia.

Po nabożeństwie Całonocnego Czuwania Arcybiskup Jakub przekazał delegacji z Patriarchatu Bułgarskiego ikonę z cząstką relikwii św. męczennika młodzieńca Gabriela. Metropolita Gabriel wraz z Biskupem Michałem wręczyli Arcybiskupowi Jakubowi Panagije.

Z okolicznym kazaniem do wiernych zwrócił się ks. prot. Sylwester Klebus. Duchowny przybliżył postać świętego młodzieńca oraz postawił go za przykład miłości do Chrystusa.

Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół Katedry z Relikwiami św. Męczennika. Podczas procesji wznoszone były usilne modlitwy za dzieci i młodzież.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Arcybiskup Jakub pozdrawiając przybyłych hierarchów i młodzież. W swoim kazaniu podkreślił, jak ważne jest uczestnictwo w świętej Eucharystii. Dzięki sakramentom jednoczymy się z Chrystusem, który oddał swoje życie za nas. Święty męczennik Gabriel oddał swoje życie za to, że był chrześcijaninem. Bóg poprzez to, że ciało świętego pozostało nienaruszone i nie uległo rozkładowi pokazuje nam, że męczeństwo świętego młodzieńca było męczeństwem za Chrystusa. Hierarcha przywołał wydarzenia sprzed 31 lat, kiedy relikwie wróciły na nasze ziemie. Było to bardzo radosne wydarzenie, którego inicjatorem był Metropolita Sawa, który nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej Boskiej Liturgii. Arcybiskup Jakub przekazał od Jego Eminencji pozdrowienia dla wszystkich wiernych oraz zapewnił, że Metropolita trwa dzisiaj z nami w modlitwie. 

Następnie swoje pozdrowienie przekazał Metropolita Tymoteusz. W swoim słowie podkreślił jak ważni są męczennicy w Cerkwi Prawosławnej. Przy poświęceniu nowej cerkwi zostawia się w niej część relikwii świętych męczenników. To oni dają siłę chrześcijaństwu, tak samo św. męczennik Gabriel poprzez swoje męczeństwo pokazał miłość do Zbawiciela. Metropolita zaznaczył, że mocno wierzy w to, że święty młodzieniec oświeci nas wszystkich światłem Chrystusowym i będzie zawsze wspierał modlącą się do niego młodzież.

Retransmisja Boskiej Liturgii na stronie diecezjalnego Radio Orthodoxia

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Jarosław Charkiewicz