XXXVII Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej

29 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański sprawował Boską Liturgię w parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Nabożeństwo rozpoczęło Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Boskiej Liturgii asystowali: duchowy opiekun Bractwa Diecezji Białostocko – Gdańskiej ks. Piotr Omelczuk wraz z opiekunami bractw parafialnych.

Po uroczystym nabożeństwie rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Bractwa, podczas których zapoznano się ze sprawozdaniami z ostatniego roku działalności bractw parafialnych, Zarządu oraz opiekunów duchowych.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, w którego skład weszło 5 nowych osób. Kolejnym punktem było omówienie kalendarium działalności Bractwa na najbliższy rok. Członkowie bractwa podjęli również temat problemów i wyzwań stojących przed młodzieżą prawosławną w dzisiejszych czasach.  

Paweł Nasuta

fot.: Marcin Surynowicz