Zaproszenie na odsłonięcie kolejnej „rzeźby – pulpitu” w ramach obchodów Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada br.,  w dniu urodzin i wspomnienia patrona niebiańskiego ks. Michała,  Fundacja „Oikonomos” i proboszcz Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej ks. mitrat Leon Sajewicz, zapraszają na uroczystości i odsłonięcie rzeźby upamiętniającej obchody Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim i jego odkrywcę ks. Michała Bobrowskiego. Początek uroczystości o godzinie 10:00.

Drugi już pomnik w kształcie pulpitu zostanie ustawiony przy cerkwi w Wólce Wygonowskiej, obok grobu matki ks. Bobrowskiego i będzie jednym z elementów upamiętniających postać tego wybitnego naukowca w miejscowości, w której się urodził. Początek uroczystości o godzinie 10:00.

Jednym z działań upamiętniających obchody Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim jest wykonanie pamiątkowych rzeźb kamiennych w kształcie pulpitu z otwartą księgą symbolizującą Kodeks. Pierwszy taki pomnik został odsłonięty w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Supraski 1000-500-200 i jego odkrywca ks. Michał Bobrowski” w dn. 23 września przy prawosławnym monasterze w Supraślu. Wtedy też został posadzony tam pierwszy pamiątkowy dąb. Z kolei 25 września 2023 roku, na zakończenie konferencji, uczestnicy wydarzenia zasadzili drugi dąb na terenie Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej, skąd pochodził odkrywca Kodeksu – ks. Michał Bobrowski, profesor archeologii biblijnej na Uniwersytecie Wileńskim, wprowadzając go do obiegu naukowego.

Autorem rzeźb jest Leon Naumiuk.

Dąb pamiątkowy został przekazany przez Nadleśnictwo Krynki.

Jest to kolejne z działań organizowanych w ramach obchodów Roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, po 1000 latach od jego powstania, po 500 latach od przybycia Kodeksu do Supraśla oraz po 200 latach od odnalezienia Kodeksu w supraskim monasterze i wprowadzeniu go do obiegu naukowego, po zorganizowanej we wrześniu międzyanarodowej konferencji, odsłonięciu tablicy pamiątkowej ufundowanej dla uczczenia tradycji cyrylo-metodejskiej oraz wydaniu książki i płyty z muzyką cerkiewną inspirowaną Kodeksem.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

O Kodeksie Supraskim

Kodeks Supraski to powstały na początku XI wieku na terenie wschodniej Bułgarii zbiór żywotów świętych i pism Ojców Kościoła przeznaczonych do czytania na marzec: (mineja četja (menologium) na marzec). Rękopis napisany cyrylicą powstał jako efekt działalności najbliższych uczniów śww. Cyryla i Metodego i został przywieziony do Supraśla ok. 500 lat temu. Dla nauki został odkryty w monasterskiej bibliotece w 1823 roku przez pochodzącego z Wólki Wygonowskiej na Podlasiu księdza Michała Bobrowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego.

Rękopis o objętości 285 kart w trakcie badań naukowych został podzielony na trzy części, które obecnie przechowywane są w Bibliotece Narodowej w Warszawie (jako część Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej), w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu oraz w Słoweńskiej Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Lubljanie. Największa z tych części – 151 lat – znajduje się właśnie w Polsce.

Kodeks należy do najcenniejszych zabytków języka starocerkiewno-słowiańskiego i największych skarbów chrześcijańskiej kultury słowiańskiej i światowej. O jego wyjątkowej wadze decyduje fakt, że dokumentuje proces kształtowania się wschodniosłowiańskiego kręgu kulturowego. 

Od 2007 roku Kodeks Supraski znajduje się na prestiżowej liście „Pamięci świata” UNESCO jako jeden z siedemnastu obiektów reprezentujących polskie dziedzictwo dokumentacyjne.

Województwo Podlaskie jest partnerem strategicznym przedsięwzięcia.