Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgie w głównej świątyni supraskiego monasteru poświęconej Zwiastowaniu Bogurodzicy. Dzień wcześniej Arcybiskup przewodniczył w białostockiej Katedrze św. Mikołaja świątecznemu nabożeństwu Całonocnego czuwania.

Świątecznej Boskiej Liturgii w monasterze uczestniczyli także JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas małego wejścia Arcybiskup Jakub, za pracę dla dobra Cerkwi, nagrodził hieromnicha Serafima (Telepa) prawem noszenia złotego krzyża. Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy o pokój na Ukrainie. Świąteczną Liturgię swym śpiewem upiększył chór parafii przyklasztornej pod dyrygenturą protodiakona Dymitra Tichoniuka.

W okolicznościowej świątecznej homilii Biskup Atanazy powiedział m.in.: że cała ludzkość czekała na Zbawiciela świata tego, który pokaże drogę do zbawienia, drogę powrotną do Raju. Dziś wyśpiewujemy w hymnach tą przez, którą zaczęła się historią naszego zbawienia. Bowiem przez pokorna Marię zrodził się Syn Boży. Bogurodzica jest dla nas wzorcem jak w pokorze kroczyć przez życie. Przykładem tej pokory może być rozmowa Bogurodzicy z Archaniołem, w której Maria przyjmuję nowinę iż pocznie syna i nada mu imię Jezus.

Maria jest Matką Boża i jednocześnie Matka nas wszystkich, co widać dziś w cerkwiach, które są pełne ludzi oczekujących pomocy, wstawiennictwa i pocieszenia. Jak podkreślił Hierarcha, Bogurodzica była realna osobą, lecz Cerkiew podkreślając jej pokorę wyśpiewują ją jako czcigodniejsza od Serafinów i bez porównania chwalebniejsza od Serafinów.

Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru. Podczas procesji, w krypcie pod cerkwią,  wznoszone były modlitwy o spokój duszy śp. Arcybiskupa Mirona.

protodiakon Wiaczesław Perek