Arcybiskup Jakub poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej nr 33 w Białymstoku

8 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, uczestniczył w uroczystym poświęceniu sztandaru Szkoły Podstawowej nr 33 w Białymstoku.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły- Lech Kozłowski, dziękując przybyłym gościom za obecność. Następnie Arcybiskup Jakub dokonał poświęcenia sztandaru. W słowach skierowanych do uczniów i pracowników, Jego Ekscelencja podkreślił wagę wychowania i edukacji młodzieży, w której rękach leży przyszłość naszego społeczeństwa i ojczyzny, podziękował dyrektorowi placówki za zaproszenie i życzył dalszego rozwoju szkoły.

Paweł Nasuta

Fotografie: protodiakon Wiaczesław Perek