Spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katachetami

12  czerwca, w poniedziałek o godz. 17:00, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawi w Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji kończącego się roku szkolnego 2022/23. Po molebnie w Centrum Kultury Prawosławnej, odbędzie się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami podsumowujące mijający rok. Obecność katechetów obowiązkowa.

Na spotkanie zaprasza Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w konkursie – „Ja w cerkwi”

Byłeś w cerkwi, na pielgrzymce, uczestniczyłeś w rekolekcjach, święcie parafialnym lub innym wydarzeniu związanym z prawosławiem? Pokaż to innym i weź udział w konkursie pt.: „Ja w Cerkwi”. Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody! Organizatorem przedsięwzięcia jest parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Najmłodsi powinni wykonać pracę plastyczną, starsi pracę multimedialną. Wszystkie powinny przedstawiać cerkiew widzianą z perspektywy i oczami dziecka, jako młodego członka społeczności prawosławnej. Prace można zgłaszać do 21 lipca w formie tradycyjnej – listem, bądź poprzez wykonanie fotografii. Szczegóły w regulaminie. Czytaj dalej

41. Prawosławne Wieczory Kolęd – zaproszenie

Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska serdecznie zaprasza, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, na 41. Prawosławne Wieczory Kolęd. Koncerty kolęd odbędą się 11 i 12 stycznia 2023 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.