Koncert muzyki cerkiewnej z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Grzegorza Peradze

 

Parafia Prawosławna  św. męcz. archim. Grzegorza Peradze w Białymstoku zaprasza na Koncert muzyki cerkiewnej, który odbędzie się z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Grzegorza Peradze.

Koncert odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w cerkwi  św. Grzegorza Peradze przy ul. Milowej 35 w Białymstoku.

Podczas koncertu wystąpią:

– Chór parafii św. męcz. archim. Grzegorza

– Dziecięco-młodzieżowy chór parafii  św. proroka Eliasza

– Kwartet męski IWERIA

Podczas koncertu zostaną wręczone nagrody dzieciom, które wzięły udział w konkursie: „św. Męczennik Archimandryta Grzegorz Peradze oczami najmłodszych”

ks. prot. Jan Kiryluk

„HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”  Supraśl, 15-17 listopada 2022

Akademia Supraska/Fundacja OIKONOMOS zapraszają na konferencję naukową „HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”. Kolejna konferencja naukowa Akademii Supraskiej będzie poświęcona prawosławnej hymnografii na ziemiach Rzeczypospolitej przez cały okres jej funkcjonowania. Organizatorzy proponują objęcie zainteresowaniem wszystkich warstw i aspektów tradycji: twórczości oryginalnej przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków itp.
 
Drugi proponowany obszar badawczy dotyczy śpiewu cerkiewnego w zakresie zapisów muzycznych, poszczególnych zabytków, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej. Przedstawimy postacie i szkoły związane z powstaniem, funkcjonowaniem i popularyzacją hymnografii, a także jej wykonań w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej.
 
15 LISTOPADA 2022 (Wtorek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.00 – Rozpoczęcie konferencji
Przywitanie gości i słowo wstępne
10.10 – Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
10.30 – Evgeny Skurat
Византийский репертуар Супрасльского Ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики (гласа второго плагального). Сравнительный анализ нотолинейной записи Херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV-XVII веков
10.50 – Marcin Abijski
Grecko-bizantyjski repertuar w supraskim Irmologionie Bogdana Onisimowicza 1598-1601
11.10 – Любоў Шпакоўская
Жыровіцкі Ірмалагіён 17 стагоддзя як выбітны помнік царкоўна-спеўнага мастацтва Рэчы Паспалітай
11.30 – Przerwa kawowa
11.50 – Łukasz Hajduczenia
Transformacje stylistyczne prawosławnego śpiewu Rzeczypospolitej
12.10 – diakon Rafał Dmitruk
„Bogogłasnik Poczajowski”
12.30 – Jean DROBOT
Евгений Иванович Евец: жизнь и творчество
12.50 – Przerwa kawowa
13.10 – Petro Murianka (Piotr Trochanowski)
Liturgiczna i paraliturgiczna tradycja śpiewu na Łemkowszczyźnie
13.30 – Tomasz Slusarczyk
Zaginione Piękno – wielogłosowa muzyka cerkiewna I Rzeczypospolitej, w kontekście praktyki wykonawczej
13.50 – Urszula Pawluczuk
Biblioteka monasteru żyrowickiego – dziedzictwo zbiorów rozproszonych
14.30 – Obiad
15.30 – Zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu / Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa (do wyboru)
18.00 – Koncert Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”, Dyrygent: Michał Uścinowicz.
 
16 LISTOPADA 2022 (środa)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.30 – abp Jakub (Kostiuczuk)
Znaczenie Irmologionu Supraskiego w kwestii „deszyfryzacji” śpiewu neumatycznego
10.50 – bp Andrzej (Borkowski)
Skrucha według Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety
11.10 – Димитър Кенанов
Атонският преп. старец Йоан и съдбата на преводната Богородична химнография
11.30 – Antoni Mironowicz,
Pieczęcie, ikony i miniatury księcia Izasława Jarosławowicza i jego syna Jaropełka Izasławowicza (symbolika cerkiewna i hymnografia w nich zawarta)
11.50 – Przerwa kawowa
12.10 – Marzanna Kuczyńska
Oryginalna hymnografia słowiańska w kijowskim Anfołogionie 1619 roku
12.30 – Agata Skurzewska
Ukraińskie prawosławne hymny Bożego Narodzenia – wybrane zagadnienia językowe
12.50 – ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Chrystologia kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
13.10 – Mirosław P. Kruk
Hymny w ikonach Rzeczpospolitej
 
13.30 – Obiad
15.00 – ks. Jan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924–1939): przegląd wstępny
15.20 – Dominika Gapska
Pytania o współczesną serbską hymnografię. Przykład twórczości mniszki Stefanidy (Babić)
15.40 – Dominika Kovačević
Wielkie Powieczerze Postu Bożonarodzeniowego w Patriarchacie Antiocheńskim
 
17 LISTOPADA 2022 (czwartek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.30 – bp Michał Janocha
Akatyst w ikonografii cerkiewnej
10.50 – Ewa Kocój
Sztuka na chwałę Boga. Zasłony liturgiczne w tradycji prawosławnej – źródła, motywy i funkcje
11.10 – Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania treści troparionu „Ciałem w grobie” w sztuce prawosławnej
XVI-XVIII w.
11.30 – Marcin Mironowicz
Biblioteka szkoły brackiej wileńskiej
11.50 – Przerwa kawowa
12.30 – Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
12.50 – Włodzimierz Wołosiuk
Tradycje muzyczne chełmsko-podlaskiego śpiewu cerkiewnego na podstawie Chełmsko-Podlaskiego zbioru melodii cerkiewnych
13.10 – Vitali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. „Pińskiej partytury” 1929 roku – muzyczna tradycja Kościoła prawosławnego okresu międzywojennego.
13.30 – Doroteusz Fionik
Na granicy sacrum i profanum. Obrzędy ludowe roku liturgicznego
13.50 – Inna Dobrowolskaya
Pieśni ludowe Ukrainy – krótka charakterystyka i koncert
 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 
Wstęp wolny!

Spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami

5 września, w poniedziałek o godz. 17:00, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawi w białostockiej Katedrze św. Mikołaja molebien. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2022/23. Po molebnie w Centrum Kultury Prawosławnej, odbędzie się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami. Obecność katechetów obowiązkowa.

Na spotkanie zaprasza Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami

20  czerwca, w poniedziałek o godz. 17:00, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawi w Katedrze św. Mikołaja nabożeństwo dziękczynne – molebien. Nabożeństwo odprawione zostanie z okazji kończącego się roku szkolnego 2021/22. Po molebnie w Centrum Kultury Prawosławnej, odbędzie się spotkanie Arcybiskupa Jakuba z katechetami podsumowujące mijający rok. Obecność katechetów obowiązkowa.

Na spotkanie zaprasza Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Harmonogram  Boskich Liturgii w Łomży

Kancelaria Arcybiskupia informuje, iż z błogosławieństwa JE Arcybiskupa Jakuba sprawowane będą w Łomży niedzielne Boskie Liturgie. Nabożeństwa odbywać się będą dzięki uprzejmości Kurii Rzymsko-katolickiej w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży przy ul. Wojska Polskiego.

 

Harmonogram  Boskich Liturgii przedstawia się następująco:

  • 12 czerwca – Pięćdziesiątnica. Dzień Świętej Trójcy
  • 26 czerwca – Wszystkich Świętych Ziemi Ukraińskiej
  • 17 lipca – św. Andrzeja Arcybiskupa Krety
  • 7 sierpnia – Zaśnięcie św. Anny, Matki Bogurodzicy
  • 28 sierpnia – Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy.

Zbiórka darów na rzecz Ukraińskiej Fundacji „Dzieci Miłosierdzia”

Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i św. Jana Teologa w Supraślu przy wsparciu Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku prowadzi zbiórkę darów na rzecz Ukraińskiej Fundacji „Dzieci Miłosierdzia” z siedzibą w Charkowie.

Fundacja jest charytatywną organizacją, która pomaga dzieciom ubogim, chorym, potrzebującym różnorodnego wsparcia. „Dieti Miłosierdija” to organizacja działająca w ramach Cerkwi Prawosławnej, w której dzieci i młodzież pomagają swym rówieśnikom. Pod ich opieką znajduję się kilkuset dzieci w Charkowie i okolicy. Zebrane produkty w najbliższy piątek – Wielki Piątek odjadą z Supraśla w kierunku Charkowa.

Dary swego serca – przede wszystkim żywność, w tym kaszę, płatki owsiane, konserwy,olej, soki, słodycze oraz proszek do prania, pampersy dla dzieci można jeszcze dostarczać do Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja w Białymstoku we środę 20 kwietnia w godzinach 8.00-20.00 i we czwartek 21 kwietnia w godzinach 8.00-15.00.

Zebrane dary w najbliższy piątek – Wielki Piątek odjadą w kierunku Charkowa.

Sławomir Nazaruk

Spotkanie dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці

Запрошуємо українців, які перебувають у Білостоці та його околицях, на зустріч за кавою та чаєм.

7 квітня 18:00 – Центр Православної Культури – вул. Св. Миколая 5 (ul. Świętego Mikołaja 5). Czytaj dalej