Drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy

Drugiego dnia święta Pięćdziesiątnicy, w cerkwi Świętego Ducha na białostockim Antoniuku, Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Podczas Małego Wejścia, Biskup Andrzej w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził proboszcza parafii św. Jerzego w Białymstoku, ks. mitrata Grzegorza Misijuka, drugim krzyżem z ozdobami oraz wikariusza parafii Św. Ducha w Białymstoku, ks. prot. Władysława Masajłę, prawem noszenia mitry.

Po zakończonych uroczystościach Ekscelencja podziękował proboszczowi, duchowieństwu i zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę oraz życzył wielu łask Świętego Ducha.

fot. za. www.swietegoducha.cerkiew.pl