Pamięć św. Antoniego Supraskiego

W dniu 17 lutego Cerkiew wspominała pamięć św. mnicha i męczennika Antoniego Supraskiego. Świątecznym uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup supraski w asyście braci monasteru. Rozpoczęły się one nabożeństwem Całonocnego czuwania w największej monasterskiej świątyni Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Następnie o północy odprawiona została pierwsza Boska Liturgia. Sprawowana była ona w niedużej domowej cerkiewce poświęconej św. Antoniemu Supraskiemu. W tejże świątyni znajduje się drewniany ikonostas wyrzeźbiony w Salonikach, miejscu męczeńskiej śmierci świętego.

Na drugą Boską Liturgię sprawowaną w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy przybyli pielgrzymi z Orli, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Pielgrzymów nie zniechęcił deszcz, a po dojechaniu na miejsce przywitała słoneczna pogoda. Po Liturgii czekał poczęstunek. W czasie świątecznego nabożeństwa kazanie wygłosił ihumen Pantelejmon. Zwrócił uwagę, że św. Antoni, szczególnie teraz, w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu, jawi się nam jako nauczyciel pokajania, płaczu za grzechy i cierpliwości. Na koniec uroczystości, wszystkim zebranym podziękował archimandryta Sergiusz. Szczególne słowa skierował do ks. mitrata Anatola Tokajuka, który co roku przybywa do Supraśla wraz z pielgrzymami z Orli. Duchowny nie kryje radości, że monaster w Supraślu dzięki św. Antoniemu można odbierać jak cząstkę św. Góry Atos w Polsce.

Pamięć świętego Antoniego odradza się Grecji i w Polsce od 2005 roku.

Żywot św. Antoniego Supraskiego odnajdziesz tutaj

 

tekst i zdjęcia: Sławomir Kiryluk