Spotkanie matuszek w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

          

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w sobotę 15 czerwca w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku, odbyło się spotkanie matuszek, których duchowni zmarli, będąc kapłanami diecezji białostocko-gdańskiej. Na spotkanie zaproszone zostały także matuszki – wdowy z innych diecezji, które obecnie mieszkają na terenie diecezji białostocko-gdańskiej. Po modlitwie w cerkwi za spokój dusz i zbawienie zmarłych kapłanów, proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz zaprosił matuszki na wspólne śniadanie w sali parafialnej. Uczestniczące w spotkaniu matuszki: Maria Bogus, Ewa Bołtryk, Eugenia Cybulińska, Maria Konachowicz, Ludmiła Daniluk, Joanna Mackiewicz, Walentyna Martyniuk, Irena Popławska, Walentyna Szepielow, Ałła Osipowicz, podzieliły się wspomnieniami i wrażeniami z codziennego życia. Podczas spotkania przybył do zebranych JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który pozdrowił matuszki w imieniu ordynariusza diecezji Arcybiskupa Jakuba. Władyka Andrzej nawiązał w swym słowie do tegorocznego jubileuszu 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi i wyraził wdzięczność duchownym, których już nie ma wśród nas, którzy przez wiele lat wraz ze swymi matuszkami służyli wiernie Cerkwi, tworząc jej historię i dobrostan. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą za zmarłych kapłanów i pamiątkowym zdjęciem.

za: www.cerkiew.wygoda.org