Świętego mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego

17 lutego cerkiew wspominała pamięć św. mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego. Całonocnemu czuwaniu oraz Boskiej Liturgii, która była sprawowana o północy, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski w asyście ojców monasteru. Nabożeństwa, jak co roku, sprawowane były w niedużej domowej cerkwi poświęconej św. Antoniemu Supraskiemu. W tejże świątyni znajduje się drewniany ikonostas wyrzeźbiony w Salonikach – miejscu męczeńskiej śmierci świętego.

Na koniec Liturgii kazanie wygłosił ihumen Serafin. Zwrócił uwagę, że św. Antoni, który stał się łącznikiem pomiędzy supraskim Monasterem a św. Górą Atos, jest dla nas wszystkim doskonałym przykładem pokajania za grzechy, a także bezkompromisowej odwagi, która w połączeniu z pokorą, wiarą i czystością życia, wprowadziła mnicha Antoniego do grona Świętych Cerkwi.

Kult świętego Antoniego odradza się Grecji i w Polsce od 2005 r. Więcej o świętym przeczytać można tutaj.

za: https://monaster-suprasl.pl/