Święto Zesłania św. Ducha na Apostołów. Święcenia kapłańskie diakona Łukasza Lewczuka

12 czerwca w święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, zwanym również Pięćdziesiątnicą, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku podczas, której udzielił święceń kapłańskich diakonowi Łukaszowi Lewczukowi.

Bezpośrednio po Liturgii sprawowane było nabożeństwo wieczorne podczas, którego pierwszy raz od święta Paschy były czytane modlitwy na kolanach. W tych szczególnych litaniach, wznoszone są prośby do Boga m.in. o to abyśmy „każdego dnia byli kierowani przez Twego dobrego Ducha ku rzeczom dobrym, godnie wypełniali Twoje przykazania oraz pamiętali o Twoim chwalebnym przyjściu i o popełnionych grzechach”.

W słowie skierowanym do wiernych Arcybiskup przybliżył historię święta. Wspomniał również o okresie budowy wieży Babel, gdzie Bóg pomieszał języki budowniczych oraz o odtworzeniu jedności poprzez zesłanie Ducha Świętego na apostołów, wskazując na skutki działania, grzechu i łaski Ducha Świętego i ich przeciwieństwo. Jego Ekscelencja w swoim kazaniu podkreślił, że każdy popełniony grzech wiedzie nas do utraty łączności z Bogiem, zaś zaskarbienie łaski Świętego Ducha prowadzi do oczyszczenia z grzechu oraz ponownego pojednania z Bogiem.

Pod koniec nabożeństwa Jego Ekscelencja pozdrowił nowego kapłana i życzył mu pomocy Bożej w służbie i nowych obowiązkach.

Ks. Łukasz Lewczuk urodził się 18 maja 1998 roku w Hajnówce w rodzinie prawosławnego duchownego ks. Adam Lewczuka. Po ukończeniu II LO w Hajnówce, rozpoczął studia I stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które zakończył w 2022 roku obroną pracy licencjackiej nt. „Dogmat o Matce Bożej w tekstach liturgicznych Zwiastowania i Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.” Obecnie jest studentem studiów II stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ponadto ukończył studia I stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Na chwilę obecną jest studentem studiów II stopnia na tymże wydziale. 28 grudnia 2018 roku otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Pawła Biskupa Hajnowskiego chirotesję lektorską. 18 lipca 2021 roku wstąpił w związek małżeński z Justyną Frankowicz. 10 kwietnia 2022 roku otrzymał z rąk Arcybiskupa Jakuba święcenia diakońskie. Od tego czasu sprawował funkcję nadetatowego diakona w parafii Hagia Sophia w Białymstoku.

Paweł Nasuta

fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek