Wizyta Pierwszej Damy w Supraślu i Białymstoku

7 czerwca Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu oraz Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku odwiedziła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda Pierwsza Dama.

Pierwsza Dama została powitana w Supraślu przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Andrzej wraz z braćmi supraskiego klasztoru. W wizycie uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki oraz prof. Aleksander Naumow. Małżonka Prezydenta wyraziła słowa uznania dla pracy włożonej w odbudowę zabytku, jakim jest Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz ofiarowała na ręce biskupa Andrzeja kadzielnicę. Po wspólnej modlitwie przed Supraską Ikoną Matki Bożej, Pierwsza Dama złożyła kwiaty na grobie śp. arcybiskupa Mirona, tragicznie zmarłego zwierzchnika prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego.

Kolejnym punktem wizyty Pani Prezydentowej, było spotkanie z uchodźczyniami i ich dziećmi, które znalazły schronienie w Akademii Supraskiej przed wojną w Ukrainie. Pani Agata Kornhauser–Duda w słowach skierowanych do ojców supraskiego klasztoru, władz samorządowych i fundacjom podkreśliła wdzięczność za troskliwą opiekę nad ukraińskimi uchodźcami.

Małżonka Prezydenta odwiedziła także świetlicę białostockiej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS, gdzie spotkała się z polskimi i ukraińskimi podopiecznymi. W trakcie wizyty Pierwsza Dama miała okazję uczestniczyć w zajęciach językowych prowadzonych w placówce, opowiedzieć dzieciom o swoich obowiązkach oraz porozmawiać z pracownikami o ich codziennej pracy i misji ośrodka. Wizyta Pierwszej Damy na Białostocczyźnie zakończyła się spotkaniem z Arcybiskupem Jakubem.

Paweł Nasuta

tekst za: prezydent.pl

Fotografie: protodiakon Wiaczesław Perek