Biskup Andrzej w parafii w Gródku

21 czerwca w Dniu Świętego Ducha Świąteczną Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski, celebrował Boską Liturgię w asyście duchowieństwa dekanatu gródeckiego na czele z dziekanem ks. mitratem Janem Jaroszukiem.

Biskup Andrzej w swojej homilii przedstawił istotę i rangę święta Pięćdziesiątnicy w kalendarzu cerkiewnym. Porównał te wielkie święto do Teofanii – Święta Chrztu Pańskiego, ponieważ również objawia się Bóg w istocie Ducha Świętego w postaci języków ognia. Świąteczne nabożeństwo zakończyło się procesją wokół świątyni i uroczystym „mnoholetijem”.

Tekst i foto: Radosław Kulesza