Boska Liturgia Wielkiego Czwartku

2 maja w Wielki Czwartek, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja.

Po Boskiej Liturgii Hierarcha zwrócił się ze słowem do zebranych w świątyni. Powiedział, że dzisiejsza Liturgia przenosi nas do Wieczernika, gdzie Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię. Bez uczestnictwa w tym sakramencie nie jest możliwe zbawienie. Ekscelencja pozdrowił wszystkich, którzy przystąpili do sakramentu oraz zachęcił do uczestnictwa we wszystkich nabożeństwach, które w tajemniczy i mistyczny sposób przenoszą nas do momentów, w których Jezus Chrystus modlił się w ogrodzie oliwnym, był na sądzie u Piłata, a następnie piękne ewangeliczne czytania przeniosą nas na Golgotę gdzie Jezus Chrystus odda swoje życie za każdego z nas.

Paweł Nasuta

fot. protodiakon Wiaczesław Perek