Drugi dzień 41. Prawosławnych Wieczorów Kolęd

12 stycznia w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki odbył się drugi dzień 41. Prawosławnych Wieczorów Kolęd.

Drugiego dnia na scenie białostockiej opery zaprezentowały się młodzieżowe i dziecięce chóry diecezji białostocko-gdańskiej:

 • chór dziecięcy parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku,
 • chór dziecięcy parafii Hagia Sophia w Białymstoku,
 • chór dziecięco-młodzieżowy parafii Św. Ducha w Białymstoku,
 • chór dziecięcy parafii św. Jana Teologa w Białymstoku,
 • chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Eliasza w Białymstoku,
 • chór Niepublicznej Szkoły im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
 • chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Pantelejmona w Białymstoku,
 • chór dziecięco-młodzieżowy parafii Hagia Sophia w Białymstoku,
 • chór dziecięcy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,
 • chór dziecięcy parafii Zaśnięcia NMP w Białymstoku,
 • chór parafii przyklasztornej Zwiastowania NMP w Supraślu,
 • Chór duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

 

Na zakończenie koncertu, do licznie zebranej widowni zwrócił się JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Hierarcha podziękował dyrygentom za przygotowanie i wychowanie przy cerkiewnym śpiewie dzieci i młodzież. Biskup pozdrowił również jednego ze współorganizatorów koncertu,  dziekana okręgu białostockiego ks. mitrata Jerzego Boreczkę z okazji 60 – lecia święceń kapłańskich i 40 – lecia obejmowania funkcji proboszcza parafii Świętego Ducha.  

Koncert kolęd współfinansowany został ze środków z Województwa Podlaskiego. Wsparcie finansowe okazał także Urząd Miasta Białystok.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek