Dzień pamięci św. Proroka Eliasza w Białymstoku

2 sierpnia, w dzień pamięci św. proroka Eliasza, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii na białostockich Dojlidach. Asystował mu JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który w przeddzień święta przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania.  

Z homilią do licznie zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Przybliżył postać świętego Proroka Eliasza, przywołując fragmenty ze Starego Testamentu. Hierarcha mówi, że mimo prawie 30 stuleci, mimo tego, że żyjemy już w całkiem innych warunkach i czasach, święty prorok Eliasz nadal jest dla nas dobrym wzorem i przykładem jak budować właściwe relacje między Bogiem, a człowiekiem. Prorok Eliasz do końca poświęca swoje życie służbie Bogu i poddaje się Jego wyrokom. Pokazuje ludowi prawdziwego Boga i wiarę. Jego Ekscelencja przytacza fragmenty Biblii czytane podczas wieczerni które opisują czasy życia Proroka. Dzięki tym fragmentom możemy lepiej poznać działalność św. Proroka Eliasza. Hierarcha opowiada o ówczesnym, niszczejącym przez pogaństwo społeczeństwie Izraela, o prześladowaniach jakich doznał Prorok. Św. Eliasz niezłomnie mimo tego przekazywał prawdziwą wiarę w jedynego Boga. Arcybiskup Jakub nawołuje abyśmy czytając te fragmenty Starego Testamentu uczyli się prawdziwego oddania Bogu. Podkreśla, że w wierze nie może być kompromisów. Mimo, że żyjemy w innych czasach, nauki ze Starego Testamentu są dla nas bardzo ważne. Jak w lustrze widzimy stosunki z tamtych czasów w czasach obecnych. Arcybiskup Jakub w swojej homilii przywiązuje wielką uwagę do życia św. Eliasza. Prorok jest przykładem całkowitego oddania Najwyższemu. Abyśmy otrzymali życie wieczne, powinniśmy żyć jak św. Prorok Eliasz, bez kompromisów trwać w wierze przy Bogu.

Podczas świątecznej procesji wznoszono szczególne modlitwy za spokój dusz, wszystkich spoczywających na parafialnym cmentarzu. Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii podziękował Ekscelencji, przybyłemu duchowieństwu i licznie zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę.

Paweł Nasuta

fot.: Jarosław Charkiewicz