Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił molebien w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy za uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny 2023/24.

W świątyni obecni byli duchowni na czele z dyrektorem wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej ks.prot. Mirosław Filimoniuk, katecheci, rodzice oraz uczniowie szkół leżących na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego. W świątyni obecni byli: Joanna Misiuk – Radna Miasta Białegostoku Przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania, Monika Kondratowicz – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Po nabożeństwie w cerkwi Arcybiskup Jakub uczestniczył w miejskiej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 49 w Białymstoku. Spotkanie w szkole rozpoczął tradycyjnie gospodarz uroczystości Tadeusz Truskolaski – prezydent miasta Białegostoku. Na miejskiej inauguracji obecni byli poseł na sejm Krzysztof Truskolaski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska, Przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Łukasz Prokorym.

Paweł Nasuta

fot.: Jan Ławreszuk, www.bialystok.pl