Jubileusz ks. prot. Marka Wawreniuka

3 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien w cerkwi św. ap. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy w intencji proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Marka Wawreniuka, który obchodzi w tym roku jubileusz swoich 50. urodzin. W cerkwi obecny był również JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup supraski.

ks. prot. Marek Wawreniuk urodził się 3 września 1973 roku w Białymstoku. w 1993 roku skończył Prawosławne Seminarium Duchowe w Warszawie. Wstąpił w związek małżeński z Tatianą Jaroszuk. 5 lutego 1995 roku otrzymał święcenia diakońskie z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. W kwietniu tego samego roku dostąpił święceń kapłańskich. Dekretem z dnia 8 maja 1995 roku został mianowany proboszczem parafii w Czarnej Białsotockiej. Ks. Marek w 1999 r. objął funkcję opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a w 2001 roku Duszpasterza Akademickiego. W kwietniu 2009 roku Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub mianował ks. Marka proboszczem parafii św. ap. Jana Teologa w Białymstoku. W kolejnych latach ks. Marek Wawreniuk rozpoczął studia II stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  W 2005 roku powierzono jego opiece funkcję duszpasterza przedsiębiorców diecezji Białostocko-Gdańskiej. W 2015 roku został odznaczony Orderem św. św. Cyryla i Metodego, a w 2016 roku za swoją pracę na rzecz cerkwi Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.

Paweł Nasuta

fot.: lektor Łukasz Kozłowski