Jubileusz Fundacji “Nowa Wola”

15 czerwca Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił dziękczynne nabożeństwo – molebien w cerkwi Narodzenia św. pror. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Nabożeństwo sprawowane było z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia Fundacji Nowa Wola prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. W nabożeństwie uczestniczył dziekan gródecki ks. mitrat Jan Jaroszuk, proboszcz parafii w Gródku ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk oraz proboszcz nowowolskiej parafii i jednocześnie wiceprezes fundacji ks. prot. Jarosław Szczerbacz. W świątyni obecni było ponadto: wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, burmistrza Michałowa Marek Nazarko, nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia Andrzej Bogdan Gołembiewski, pracownicy WTZ w Nowej Woli oraz podopieczni fundacji wraz z rodzinami.

Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub powiedział mi.in., że zgromadziliśmy się z okazji 10 – lecia Fundacji Nowa Wola oraz prowadzonego przez fundację Warsztatu Terapii Zajęciowej (…) Wola Boża pokierował kiedyś dobrymi ludźmi tak, aby tu w Nowej Woli rozpoczęli dobre dzieło. W opuszczonym budynku szkoły, dziś przebywają ludzie potrzebujący pomocy i wsparcia bliźnich. Arcybiskup podziękował wszystkim tym, którzy od dziesięciu lat organizowali ten ośrodek oraz pracowali w nim. Hierarcha odznaczył Orderami św. równych apostołom Cyryla i Metodego prezes Fundacji Nowa Wola Małgorzatę Pawluczuk oraz członka rady fundacji prof. Anatola Panasiuka. Ponadto Listy pochwalne otrzymali Joanna Szewczenko oraz Antonina Turkowicz.

Głównym celem Fundacji Nowa Wola jest wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych oraz organizowanie zajęć szkolno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto fundacja zajmuje się edukacją społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowaniem idei współpracy z osobami niepełnosprawnymi, promocją i organizacją wolontariatu oraz szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Więcej o działalności Fundacji nowa Wola na stronie http://fundacjanowawola.pl/start/

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Marcina Litwina