V Niedziela Wielkiego postu

21 kwietnia w V Niedzielę Wielkiego Postu zwana niedzielą Marii Egipskiej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boska Liturgię Bazylego Wielkiego w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Tego samego dnia wieczorem, również w Katedrze, Arcybiskup przewodniczył Wielkiej wieczerni. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z całego Białegostoku.

Podczas nabożeństwa czytana była Ewangelia według św. Jana opisująca męki Pańskie i ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, ze słowami pouczenia do zebranego duchowieństwa i wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Nabożeństwa transmitowane było przez diecezjalne Radio Orthodoxia.

Nagranie nabożeństwa pasyjnego z czytaniem Ewangelii według św. Jana 21.04.2024

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek