Antypascha w Białymstoku

9 maja w drugą niedzielę po święcie Paschy, zwaną  Antypaschą, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, doprawił św. Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Podczas nabożeństwa arcybiskup  Jakub nagrodził w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP wikariusza parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, ks. Adama Jakuca oraz wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ks. Mateusza Kiczko, podnosząc ich do godności protoijereja.

Na zakończenie uroczystości hierarcha powiedział m.in. że od soboty św. Łazarza aż po dziś, Cerkiew liturgicznie odtwarza wszystkie wydarzenia, które miały miejsce przed ukrzyżowaniem i te po zmartwychwstaniu Chrystusa. W pierwszy dzień święta Paschy, na wieczornym nabożeństwie słyszeliśmy fragment Ewangelii wg. św. Jana w którym była mowa, że Jezus powstał z martwych i ukazał się apostołom. Wśród nich nie było ap. Tomasza. Kiedy pozostali apostołowie powiedzieli mu, że widzieli Zmartwychwstałego, Tomasz powiedział, że nie uwierzy dopóki nie dotknie jego ran. Kontynuując Jego Ekscelencja powiedział, że ósmego dnia po święcie Zmartwychwstania czytany jest fragment Ewangelii, ten sam co pierwszego dnia święta Paschy, połączony z opowieścią o spotkaniu Chrystusa w ap. Tomaszem.

Arcybiskup Jakub podkreślił bardzo ważne słowa Ewangelii opisującej to spotkanie, które wypowiedział Zbawiciel – Błogosławieni ci, którzy nie ujrzeli, a uwierzyli. Słowa Chrystusa skierowane były do ap. Tomasza, który potrzebował empirycznych dowodów. Zdaniem hierarchy, słowa te miały duże znaczenie w całej historii chrześcijaństwa i są aktualne dziś. Obecnie wielu także potrzebuje niezbitych dowodów na autentyczność zmartwychwstania czy istnienie Boga. Słowa skierowane do ap. Tomasza są słowami skierowanymi do nas wszystkich.

Z podziękowaniem za modlitwę w dniu parafialnego święta zwrócił się do arcybiskupa Jakuba proboszcza tamtejszej parafii ks. prot. Marek Ławreszuk.

zdjęcia za: „Prawosławie w obiektywie”