Arcybiskup Jakub z wizytą w Wilnie w Litwie

W dniach 2 i 3 marca, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Innocentego Metropolity Wileńskiego i Litewskiego, przebywał w Wilnie w Litwie. Hierarsze towarzyszył sekretarz kancelarii arcybiskupiej ks. prot. Andrzej Sacharczuk i protodiakon Wiaczesław Perek. Głównym punktem wizyty delegacji Cerkwi w Polsce była Boska Liturgia w monasterskiej cerkwi św. Ducha w Wilnie. W nabożeństwie uczestniczył wikariusz diecezji wileńskiej JE Najprzewielebniejszy Ambroży Biskup Trocki.

Po Liturgii duchowni oraz wierni w modlitewny sposób  oddali część Męczennikom Wileńskim: Antoniemu, Janowi i Eustachiuszowi, których relikwie spoczywają na środku świątyni. Na zakończenie głos zabrał metropolita Innocenty, który wyraził ogromną wdzięczność arcybiskupowi Jakubowi za przyjazd i wspólną braterską modlitwę. Z kolei Arcybiskup Jakub podkreślił bliskie więzi, które łączą diecezje wileńską z diecezją białostocką. Jako przykład hierarcha podał to, że Białystok znajdował się w połowie XIX w diecezji wileńskiej, a ówczesny metropolita wileński Józef Siemaszko był inicjatorem budowy Katedry św. Mikołaja w Białymstoku. Ponadto wielu duchownych, którzy nieśli swoją posługę w diecezji białostocko-gdańskiej w XX wieku, studiowało teologię prawosławną w seminarium duchownym w Wilnie. 

protodiakon Wiaczesław Perek