Biskup Andrzej na inauguracji w Politechnice Białostockiej

5 października 2023 r. Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024. W uroczystej inauguracji uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.Inauguracje rozpoczęła rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. – Wkraczamy dziś w 75 rok działalności Politechniki Białostockiej – powiedziała, podczas przemówienia inauguracyjnego. – uczelni, która w nowoczesnych laboratoriach kształci inżynierów XXI wieku, prowadzi badania przyczyniające się do rozwoju gospodarki, zdobywa patenty, a poprzez stale wzrastające umiędzynarodowienie coraz silniej zaznacza swoją pozycję w świecie.

Zgromadzeni w Auli Dużej usłyszeli treść listów gratulacyjnych, jakie nadesłali Premier Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. Gośćmi uroczystości byli m. in. dr Tomasz Madras, I Wicewojewoda Podlaski, dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego czy dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB, Prezydent Miasta Białegostoku.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w Politechnice Białostockiej  zwieńczył wykład pt. Gospodarka i nauka. Mierzyć się z wyzwaniami, wykorzystywać szanse. jaki wygłosił dr h.c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich w latach 2003-2023.

Przekaz na żywo zrealizował uczelniany zespół telewizji Platon TV Białystok. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

2 października 2023 roku na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechnika Białostocka przyjęła 2047 osób. Łącznie studia rozpoczęło 6912 osób.

tekst i foto za: https://pb.edu.pl/