Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w białostockiej Katedrze

15 kwietnia, ostatniego dnia św. Czterdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

Podczas Liturgii śpiewane były tropariony w których mowa była „o wypełnieniu się pożytecznej dla dusz Czterdziesiątnicy.” Następnie słyszalne były prośby „o ujrzenie świętego tygodnia Twojej męki, Miłujący człowieka, aby wysławiać w nim wspaniałość Twoją i niewypowiedzianą Twoja Opatrzność względem nas, jednomyślnie śpiewającym: Panie, chwała Tobie.”

protodiakon Wiaczesław Perek