Obrzęd wybaczania win w białostockiej katedrze

26 lutego w białostockiej katedrze JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył nabożeństwu wieczornemu wraz z obrzędem przebaczania win. Asystował mu JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski oraz duchowieństwo dekanatu białostockiego.

Po wieczornym nabożeństwie, przed obrzędem wybaczania win, ze słowem do zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Przywołał on słowa niedzielnej Ewangelii. W słowach Chrystusa zawiera się cała nauka jak pościć. „Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski”. W niedzielnej Ewangelii zawiera się wszystko co mamy robić żeby nasz post przynosił duchowe owoce, żeby służył duchowemu wzrostowi i oczyszczeniu naszych dusz. Jeśli nie wybaczymy sobie nawzajem, to próżne będą wszystkie nasze wysiłki. Hierarcha podkreślił, że post jest najlepszym orężem do walki z naszymi słabościami i diabelskimi pokusami. „To dlatego diabeł próbuje nam przeszkodzić kiedy chcemy pościć. Dlatego wiedząc o tym, ze diabeł nie cierpli kiedy pościmy, próbujmy przezwyciężać wszystkie jego pokusy”. Po tej homilii Jego Ekscelencja wezwał wszystkich do wzajemnego wybaczenia win oraz o przebaczenie swoich grzechów.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek