Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Monsterze w Supraślu

21 maja w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. ap. Jana Teologa w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwach uczestniczyli ponadto JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski oraz JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki.

W słowie skierowanym do zebranych w monasterskiej świątyni, Biskup Warsonofiusz zwrócił szczególną uwagę na głoszoną przez apostołów Dobrą Nowinę, zawierającą się w dwóch słowach – Chrystus Zmartwychwstał ! Jak zaznaczył Hierarcha, słowa te są najkrótsza Ewangelią, która rozeszła się momentalnie po całym świecie. Bowiem nie ma większej radości tutaj na ziemi jak i na niebie, jak ta wynikająca z faktu, że Ten który przyszedł odkupić nasze grzechy umarł za nas i zmartwychwstał (…) Dzisiaj wspominamy pamięć wielkiego Głosiciela Dobrej Nowiny, Apostoła miłości św. Jana, który na kartach swojej Ewangelii oraz Listów podkreślał, że chrześcijaństwo ma charakter leczniczy. Słowo Boże leczy naszą duszę, umysł. Wszyscy potrzebujemy lekarza, a doskonałym lekarzem jest jedynie Jezus Chrystus. Bo jedynie Bóg jest w stanie dokonać naszego zbawienia, dzięki swojej nieograniczonej miłości do człowieka. I właśnie głosicielem takiej Bożej Miłości, jak podkreślił Biskup Warsonofiusz, był umiłowany uczeń Chrystusa św. Jan.

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii oprawiony został molebien przed ikoną św. Apostoła Jana, podczas którego wznoszone były modlitwy za Braci Monasteru, darczyńców i parafian przyklasztornej parafii oraz wszystkich przybyłych na monasterskie uroczystości.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub za pracę na rzecz Cerkwi odznaczył,  w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia lektora Jana Grigoruka, ikonografa i wieloletniego przewodnika po supraskim monasterze.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. autora i hieromnicha Serafina